Om Svanviken Barnehage

VELKOMMEN TIL SVANVIKEN BARNEHAGE!

Svanviken barnehage er en kommunal 4 -avdelings barnehage med til sammen 79 plasser. Barnehagen er administrert som egen resultatenhet. Avdelingene heter Rødstua (småbarnsavdeling, 0 – 3 år), Grønnstua (0 – 6 år), Gulstua (0 – 6 år) og Blåstua(0 – 6 år).  Det er ansatt en førskolelærer og to assistenter på hver avdeling og en styrer, til sammen 13 faste årsverk.

I tillegg har vi renholdsassistent. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser på Einset, 2 km. fra Eide sentrum.

Barnehagen er en tradisjonsrik barnehage som har vært i drift siden 1910, med unntak av krigsårene 1940 – 45. Barnehagen ble drevet av Kirkens sosialtjeneste fram til 1989 da kommunen tok over driften. Den ble utvida fra 2 til 4 avdelinger i 2005.

           

Åpningstider: 07.00 - 16.30.

 

Dagsrytme: Se under “Årsplan” på hjemmesiden.

 

Tilvenningen.

Noen barn gleder seg…………

Noen barn gruer seg………….

Noen barn er direkte redde…..

Nytt er det for de fleste, det er mange å forholde seg til. Derfor er det viktig at en som kjenner barnet godt er her med barnet den første tiden, til det er blitt tryggere og vil være her «bare» med oss. Dette er viktig for alle parter og har en forebyggende virkning. Den voksen som er med må gjerne ta med seg matpakke, vi har kaffe/te.

 

Fravær.

Vi ønsker å få beskjed hvis barnet har fri eller blir syk og er hjemme fra barnehagen.

Er barna for syke til å være ute bør de holdes hjemme. Det kan være vanskelig å vurdere om et barn er for syk til å være i barnehagen.

Vi har satt opp noen punkter som vi syns er viktige:

*      Barnet må være frisk nok til å leke ute sammen med de andre barna.

*      Når barnet får en smittsom sykdom må det være hjemme til smittefaren er over.

*      Når barnet har kastet opp om natten er det stort sett ikke i form til å være i barnehagen dagen etter.

Man må selvsagt vurdere i hvert enkelt tilfelle hva som er best for barnet. Er dere i tvil så kontakt oss i barnehagen. Hvis barnet kommer syk i barnehagen, kan sykdommen smitte andre.  

 

Barna trenger:

*      Nok brødmat til et måltid.

*      Klesskift, ett sett av alt fra innerst til ytterst.

*      Nok ytterklær.

*      Dere må ta med et lite (vi har ikke så stor lagringsplass) teppe og ei pute til hvilestunden.

*      Ta gjerne med et kosedyr.

*      Innesko eller tøfler.

*      Dere som trenger bleier tar det med. De kan oppbevares i barnehagen.

 

Klær og skotøy bør merkes. De kan ellers komme bort. Barnehagen har brosjyrer med navnelapper som kan bestilles.

Regntøy og støvler er selvsagt hver dag. Vi er ute i all slags vær! Hvor lenge varierer etter været, men stort sett er vi ute 1,5 - 2 timer hver dag. Da er det viktig at barna har gode og romslige klær som passer etter været.

 

Måltider.

Barna får melk, frukt og et smøremåltid / varmt måltid hver dag. De må ha med matpakke til et måltid. Hvis barnet har behov for frokost i barnehagen, må de ta med nok mat i matpakken til det.

 

Årsplan.

Den vil bli drøftet og gjennomgått på første foreldremøtet om høsten. Den blir endelig fastsatt i Samarbeidsutvalget.

 

Tradisjoner.

*      Foreldrene pynter barnehagen til advent.

*      Lucia, nissefest.

*      Ski / akedag.

*      Karneval.

*      Påskefrokost

*      Russefeiring.

*      Dugnad, vårrydding.

*      Sommerfest.

*      Bursdagsfeiring.

 

Bursdager.

Vi feirer med:

  • At bursdagsbarnet er ordensvakt.
  • At bursdagsbarnet leder i bursdagstoget.
  • At vi synger bursdagssang.
  • Vi sender opp «raketter».
  • At bursdagsbarnet er med og lager bursdagskronen.
  • At bursdagsbarnet velger meny for dagens måltid, varm mat eller frukt.
  • At bursdagsbarnet velger kostyme fra vårt fine bursdagsskap.
  • At bursdagsbarnet har medbestemmelse i dagens bursdagssamling.
  • Vi heiser flagget til topps og fotograferer bursdagsbarnet.

Det er fint om invitasjoner til bursdager blir organisert privat da det kan være sårt for barn som ikke blir invitert å se at andre får invitasjoner med hjem.

 

Foreldresamarbeid.

Utgangspunktet for barnehageloven er at foreldrene har hovedansvaret for barnets utvikling, omsorg og oppdragelse. Barnehagen skal ha regelmessig kontakt med barnets foreldre/foresatte, der en i fellesskap utveksler informasjon og drøfter spørsmål

og problem som kan oppstå. Begge parter sitter inne med kunnskap og erfaring som kan være til hjelp i arbeidet med barna.

Barnehagen ønsker at utgangspunktet er åpenhet, tillit og trygghet. Personalet har taushetsplikt som sikrer foreldre og barn at personlige og privat forhold ikke skal komme uvedkommende for øre.

Vi ønsker daglig foreldrekontakt, ved henting og bringing. Det avholdes tre foreldremøter og en dugnad i løpet av barnehageåret.

Vi har en fast samtale med foresatte i løpet av året. Utover dette oppfordres dere til å ta kontakt med oss når dere måtte ønske det.  Vi vil ta kontakt hvis det er noe spesielt vi ønsker å formidle.

 

Torill Eide

-styrer/resultatenhetsleder-